);
Kapková závlaha ze sudu a IBC nárdrže

Kapková závlaha ze sudu a IBC nárdrže

Kapková závlaha, vyvinutá několik desetiletí zpátky pro šetření vody v zemědělství, se stala nejpoužívanějším způsobem závlahy okrasných keřů a stromů a užitkových rostlin. Kapková závlaha nachází své časté uplatnění díky své vlastnosti:

  • šetření vody formou lokálního dávkování vody přímo k rostlinám,
  • šetrného využití zdrojů vody i malých objemů.

Zejména druhá skutečnost kapkovou závlahu činí tak oblíbenou u amatérských zahrádkářů a pěstitelů. Nádrže různých objemů, kterými jsou často plastové sudy a IBC nádrže, dobře slouží k zádrži dešťových srážek nebo jako zásobní nádrž při sezónním přebytku vody. Vodu lze vypustit kohoutkem nebo hadicí do konve a zálivku rostlin provádět ručně. Jak lze ale tyto nádrže využít i ke kapkové závlaze na zahradě?

Jistě. V podstatě existují dvě základní možnosti čerpání vody pro kapkovou závlahu:

  • čerpáním vody z nádrže přídavným čerpadlem,
  • využitím samospádu.

O druhé možnosti bude nyní řeč.

Kapková závlaha samospádem

Využitím samospádu k závlaze eliminujeme potřebu zapojení čerpadla a závlaha samospádem současně přijde vhod i všude tam, kde není k dispozici zdroj elektrické energie. Využití samospádu ale nemusí být zrovna snadné.

Nejprve zaměřme pozornost na proces kapkování a s ním souvisejícími požadavky. Využijeme-li kapkovací hadici (hadici s pravidelně rozmístěnými integrovanými odkapávači s kompenzací tlaku) nebo tenkostěnné potrubí s napíchnutými externími odkapávači, k zajištění funkčního odkapávání budeme muset poskytnout koncovému systému optimální tlak v rozmezí 1-2 bary. U zdroje by měl být tlak ještě vyšší, neboť předpokládáme jeho ztráty způsobené zúžením konkrétních míst (pákový ventil s kohoutkem, potrubní spojky apod.) nebo při rozvodu vody do vzdálenějších míst.

Proto v mnoha případech nebude stačit instalace zavlažovací soustavy na stejné výškové úrovni jako je zdroj vody. Tedy prakticky budete stěží zavlažovat záhon, který se nachází zhruba ve stejné výšce, jako nádrž s vodou.

První podmínkou správné dlouhodobé funkce kapkové závlahy řešené samospádem bude umístění vodní nádrže do dostatečné výšky. Dostatečnou výškou můžeme rozumět alespoň 2– 5 m vysoko. Vše samozřejmě závisí na tom, jak rozsáhlý systém kapkové závlahy záhonů bude nebo jak daleko budou záhony od zdroje vody.

Výhodu přináší nádoby větších objemů. Těmi jsou právě IBC nádrže, které mají výstup umístěn ve spodní části nádrže. Vodní sloupec vytváří nemalý tlak, který lze v případě kapkové závlahy menšího rozsahu využít také, počítáme-li s plnou nebo téměř plnou nádobou IBC nebo objemnější nádrže. Lze tak předpokládat, že kapková závlaha malého rozsahu vám při přičtení tohoto tlaku bude fungovat i při malých výškových rozdílech.

Jak už z podmínek vyplývá, značnou výhodu při řešení kapkové závlahy samospádem mají svažité pozemky. V těchto případech je umístění nádrže do vyšších míst velmi přínosné a nabízí nám rozsáhlé možnosti závlahy záhonů a také svahových záhonů. Nicméně, také předzahrádky, živého plotu a dalších vzdálených, ale mnohem níže položených míst. O více sekčním zavlažování bude ještě řeč na konci článku.

Správná výbava pro kapkovou závlahu samospádem

Další podmínkou správné funkce závlahy zajištěné samospádem je udržení průtoku a tlaku. V těchto krocích zahrádkáři často chybují již na začátku a pořizují si adaptér pro výstup z IBC s manuálním kohoutkem. Ten disponuje značně zúženým vnitřním průměrem a tím dochází k limitaci možností využití IBC v plném rozsahu. Obdobně je tomu při připojení hadice rychlospojkami.

Správná funkce kapkové závlahy samospádem je podmíněna:
– nasazením vhodného adaptéru s dostatečným vnitřním průměrem,
– filtrací nečistot ve vodě blízko u zdroje pro zajištění správné funkce kapkovačů,
– rozvodem vody až k záhonu potrubím dostatečně velkého průsvitu,
– správné napojení kapkovací hadice nebo potrubí s kapkovači,
– správné rozvedení kapkovací hadice nebo potrubí, nejlépe s uzavřením do smyčky.

Vypadá to složitě, ale využijte našich služeb, kdy Vám se vším rádi pomůžeme a najdeme pro vás individuální řešení. Vybavíme vás vhodně navrženou sestavou za velmi příznivé ceny. Pro představu se podívejte na náš ceník.

Multisekční zavlažovní kapkovou závlahou

Kapková závlaha je velice perspektivní a jak už bylo zmíněno, můžete ji využít k závlaze mnoha oblastí – od květinového záhonu v předzahrádce, přes keřové záhony ve svahu po vyvýšené záhony v jiné části. Jak to ale učinit v případě, že používáme pouze jeden zdroj – např. jednu, dostatečně vysoko postavenou IBC nádrž? Pro více sekční zavlažování poslouží plastový rozbočovač s dostatečným vnitřním průměrem, na který jsou napojeny potrubní rozvody do jednotlivých sekcí (zavlažovaných oblastí pozemku).

Pro manuální spouštění poslouží pákové ventily na výstupech. Pro automatizaci můžeme rozbočovač vybavit řízenými ventily a časovačem.