);

Úsporné závlažování

Plošný postřik zajišťovaný paprskovými nebo turbínovými tryskami je vhodný pro zalévání trávníků a jiných souvislých ploch. Výdej vody je v tomto případě velký, obvykle se jedná řádově o desítky litrů za minutu. Pro závlahu záhonů s okrasnými rostlinami a keři, užitkových záhonů, skleníkových záhonů nebo skalek se hodí úsporné způsoby závlahy – tzv. kapková závlaha. Kapková závlaha umožňuje dodávat vodu cíleně přímo k jednotlivým rostlinám a ušetří až 90% vody.
Existuje celá řada řešení řešení kapkové závlahy a mikro-postřiku. Pro řešení úsporné závlahy nabízíme kompletní sestavy – čerpadla, rozvodné hadice, kapkovače, jehly, trysky pro mikropostřik atd. Více informací najdete v sekci Kapková závlaha.

Úspora vody a nákladů

Úspory nákladů za vodu a elektrickou energii lze snadno dosáhnout využitím vnější zásobárny dešťové vody (nádrže, sudy,…) s přímým napojením na kapkovou závlahu. V těchto případech se obejdeme bez přímého napájení elektrickou energií. Své záhony tak můžeme umístit na místo vzdálené zdrojům elektrické energie.

V některých případech je možné využít gravitace a samovolného výtlaku vody k záhonům. V jiném případě se uplatní tzv. solární zavlažování. K těmto účelům vám opět můžeme nabídnout vše potřebné – ventily, filtry, rozvodné hadice, komponenty pro kapkovou závlahu a další.

Zamezení plýtvání s vodou

Potřeba šetření vodou při zavlažování je v dnešní době velice aktuální. Samotná mikrozávlaha se tak stává čím dál tím více populární a současně jsou využívány i další způsoby úspory vody a energie.

V každé situaci je potřeba zamezit zbytečnému zavlažování a plýtvání s vodou. Zejména v případě příchozích srážek anebo v případě úniků vody. Jistě jste se v mnohokrát setkali s případy spuštěné závlahy hřištních ploch, zemědělských polí nebo zahrad, přestože venku vydatně pršelo. Je také obecně známým faktem, že u špatně sestavených nebo stárnoucích rozvodů automatických zavlažovacích systémů dochází k výrazným únikům vody. Důsledkem je pak chybějící voda a zvýšené náklady na závlahu.
Pro řešení takovýchto situací nabízíme systém Irriguard. Jedná se o sestavu dešťového senzoru a průtokoměru pro:

  • detekci srážek a zamezení spuštění zavlažování v přítomnosti srážek,
  • monitorování průtoku v rozvodné hadici a detekci úniku vody.

Zajímá vás některé z těchto řešení? Neváhejte nás kontaktovat.