);

Kapková závlaha

Mikrozávlaha, zvláště pak kapková závlaha, je nejvýhodnějším způsobem závlahy uplatňované při pěstování okrasných nebo užitkových rostlin v záhonech, květináčích a skalkách. Kapková závlaha umožňuje velmi efektivně přivádět vodu přímo k rostlinám. Oproti běžným způsobům závlahy dokáže ušetřit až 90% vody a je přitom velmi levná na pořízení.

Vybavení pro kapkovou závlahu

Kapkové závlahy existuje několik typů a její řešení závisí na tom, kde má být konkrétně použita. Vhodnou sestavu prvků pro kapkovou závlahu vám sestavíme na míru dle vašich potřeb a požadavků. Nabízíme např. řešení pro kapkovou závlahu samospádem z IBC, kapkovou závlahu okrasných záhonů ve svazích, kapkovou závlahu pro sady a pěstitele a další.

Aktuální akční nabídka

  • Odkapávače iDrop 2-8 l/h
  • LDPE potrubí 16 mm bez kapkovačů, s integrovanými odkapávači s regulací i bez regulace tlaku
  • Jehla na mikrohadici
  • Ventil 16 mm motýl

Pro rychlé poptávku a nacenění využijte kontakt:
zavlahovka@gmail.comtel. (+420) 724 455 566

Může vás také zajímat…

Kapková závlaha ze sudu a IBC nárdrže

Řešení kapkové závlahy v praxi

V principu existují dva způsoby řešení kapkové závlahy:

1. Odkapávací hadice

Odkapávání vody probíhá přímo z otvorů v perforované hadici hnědé barvy. Otvory jsou umístěny v pravidelných úsecích, každých 33 cm. Tento způsob se hodí zejména pro pravidelně řazené záhonky. Odkapávací hadice nabízíme ve dvou provedeních – povrchovou, nebo podzemní.

2. Odkapávače a kapkové jehly

V případě využití odkapávačů nejsme vázáni na potřeby pravidelného umístění rostlin, tak jak tomu bylo v prvním případě s využitím perforované kapkovací hadice. Kapkové odkapávače přináší řadu výhod. Odkapávače lze zakoupit s různou průtočností (obvykle 2-8 litrů za hodinu) a jsou montovány buď přímo na rozvodnou hadici (v libovolných pozicích) anebo slouží k vyvádění vody pomocí mikrohadiček a vpichových jehel.

Tento způsob řešení závlahy umožňuje přizpůsobit výdej vody dle potřeb pěstovaných rostlin i v případě jejich různého rozmístění v prostoru.

Příklad vyvedení vody z rozvodné hadice pomocí mikrohadiček a jehel přímo ke kořenům rostlin.

3. Mikropostřik

Mikropostřik se mírně liší od kapkové závlahy svým rozsahem výdeje vody do okolí. Na rozdíl od odkapávačů, ze kterých vychází proud vody s řízeným výdejem jedním směrem, v případě mikropostřiku jsou využity prvky podobného tvaru s kruhovou perforací. Tyto miniaturní trysky zajišťují rozstřik vody do svého blízkého okolí. Tyto prvky jsou rovněž montovány přímo na rozvodnou hadici anebo na konce mikrohadiček.

Aplikace kapkové závlahy

Kapková závlaha je vhodná pro přímé zavlažování keřů a stromů nebo skalek. Kapkovou závlahu je možné libovolně kombinovat s postřikovou závlahou. Jednu řídicí jednotku můžete využít pro spínání oddělených sekcí na vašem pozemku – trávníku, skalky, záhonů.

Kapková závlaha je hojně užívána ve skleníkovém pěstitelství a v zemědělství. Pro rozsáhlé a náročné aplikace nabízíme pokročilé řešení kapkové závlahy včetně vhodného řízení závlahy a hlídání úniků vody. Neváhejte nás požádat o nabídku.

Uplatnění kapkové závlahy v průmyslovém skleníku